top of page

Jógové workshopy

Akce s fyzioterapeutkou pro jógové instruktory a další odborníky a nadšence probíhají pravidelně 2x - 3x ročně. 

Terapeutický aspekt jógy - síla středu a pánve

V hlavní roli budou důležité svalové skupiny, které jsou součástí hlubokého stabilizačního systému. 

  • Kde se nacházejí? 

  • Jak spolu spolupracují? 

  • Co jim prospívá a co je naopak tlumí a způsobuje bolesti?

 

Naši plnou pozornost dostane i pánev, jako náš ,,podvozek“, který nás může životem vláčet, nebo naopak krásně a lehce nést a vytvořit žádoucí oporu a podporu pro náš trup i dolní končetiny. Stává se totiž často převodníkem dobrého i zlého z trupu na dolní končetiny a opačným směrem.

TERMÍN AKCE: podívej se do Kalendáře akcí

Jóga zasedání
jóga cvičení

VZ - nosná síla dolní končetiny

Obsahem tohoto semináře bude praktické i teoretické poznávání oblasti dolní končetiny, která nás nejen nese, ale i vznese, když jí dáme dobrý impulz a samozřejmě příležitost. Přiblížíme si důmyslnou architektoniku chodidla a anatomii celé dolní končetiny. Vyzdvihneme svaly, vazy, fascie a komplexní svalové i fasciové řetězce, které nám pomáhají nohu udržet jak ve stabilní, tak v dynamické opoře. Aktivní cvičení pro rozpracování jednotlivých částí chodidla s použitím pomůcek i bez nám pomůže lépe procítit chodidlo se zemí. 

TERMÍN AKCE: Kalendář akcí

bottom of page